DURAĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
TR
EN


Durağan Meslek Yüksekokulu > Yüksekokulumuz >Misyon Vizyon
Misyon Vizyon

MİSYON

 

Evrensel bilim ilkeleri ışığında, insan hakları ve etik değerlere saygılı, ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli meslek elemanı ve tekniker yetiştirmek.

 

VİZYON

 

Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, üst düzey mesleki bilgi, deneyim ve sorumluluk bilinci kazandırılmış aranan insan gücü yetiştirerek, alanında lider bir Meslek Yüksekokulu olmak.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016